menu

ariscat

ariscat

 

Užívatelia

Tu sa zobrazuje prehľad jednotlivých užívateľov systému spadajúcich pod jednu obchodnú spoločnosť. Užívateľ s právom administrácie tu môže upravovať jednotlivých užívateľov a editovať ich užívateľské práva, prípadne užívateľov zakladať. Užívateľ, ktorý tieto práva nemá, môže iba nahliadnuť na detail užívateľov.

  • Pokiaľ v editácií užívatela zaznačíte okienko Vidí zákazky iných obchodníkov, tak príslušný užívateľ uvidí Objednávky i Dopyty ostatných užívateľov vytvorených pod danou spoločnosťou.
    • Pomocou predvoleného tipu udalosti nastavíte, že sa užívateľovi pri založení novej udalosti v kalendári zobrazí stav, ktorý ste mu zadali.

 

  • Pomocou funkcie môžete určiť, či ide o aktívneho používateľa.
  • Môžete vybrať farbu kalendára, zadať pobočku a vybrať predvolený tip udalosti.