menu

ariscat

ariscat

 

Základné ovládanie prehľadových zostáv

 

Vyvolá formulár pre vloženie nového záznamu v tabuľke.

Umožňuje upraviť označený záznam.

Vyvolá ponuku krokov vybraného záznamu.

Zobrazí detaily uzamknutého záznamu.

Výrobok je už archívny a nemožno ho upravovať.
Jediný možný krok je tlač pdf dokumentu.

 

Zavrie editáciu ponuky alebo dopytu.

 

Zmaže aktuálne označený riadok tabuľky.

Umožní nastavovať zobrazované informácie v daných záznamoch.
Tlačidlá doľava a doprava vyberte, aké stĺpce chcete zobrazovať.
Tlačidlami hore a dolu určujete ich poradie.