menu

ariscat

ariscat

 

Servis

Ak poskytujete servisné a revízne schôdzky a plánujete zásahy dopredu, môžete využiť modul Servis.

  • Tlačidlom + Pridať servis evidujete nový servisný prípad.
  • Z hlavičky obchodu sa automaticky k zásahu preberá Obchod, Zákazník, Typ udalosti a Miesto udalosti.
  • Pre naplánovanie udalosti zadáte Názov zásahu, ktorý deň a v koľko hodín má byť servis vykonaný a tiež ukončený a či ide o celodennú udalosť. Pokiaľ chcete servis zaznamenať v kalendári, príznakom Zaplánovať do kalendára sa udalosť vloží do kalendára.
  • Stavom môžete označiť, či je servis naplánovaný, odložený, zrušený alebo je hotový. Tiež vyberáte zo zoznamu aktívnych montérov toho pracovníka, ktorý na zásah vyjde. U servisu možné zadať popisok udalosti alebo priložiť dokumenty (napr. Servisný protokol).

  • Ak preferujete zadávanie servisu a údržby nad Kalendárom, pomocou tlačidla Zaplánovať do kalendára ste presmerovaný nad kalendár dodávok, montážou a realizáciou. Vidíte náhľad na kalendár udalostí, po kliknutím do poľa kalendára môžete zaplánovať servis k vybranému obchodu.