menu

ariscat

ariscat

 

Reklamácia

Využite plného potenciálu Obchodov a použite funkciu Reklamáciou prijatých.


  • Novú reklamáciu zadáte tlačidlom + Pridať reklamáciu. Reklamáciu môžete vykonať na objednávke, dodávke a fakturácii.
  • V editore ste vyzvaní na zadanie kategórie, Označenie reklamácie a odberateľa.
  • V sekcii Informácie o reklamácii vidíte aktuálne údaje k reklamácii.
  • K reklamácii môžete zapísať v poli Popis udalosti poznatky vzťahujúce sa k reklamácii.
  • Pomocou voľby + Pridať dokumenty máte možnosť vkladať reklamačné protokoly, fotografie reklamovaného výrobku a ďalšie.
  • Po odeslání reklamace k výrobci se zobrazí sekce Komentáře, zde můžete komunikovat s výrobcem ohledně reklamace.
  • Také se zobrazí pole Popis odstranění závady, zde výrobce zapíše potřebné informace ohledně reklamace.