menu

ariscat

ariscat

 

Montáž

Pod záložkou Montáž možné tlačidlom + Pridať montáž založiť novú montáž k príslušnej zákazke.

  • V editore potom zadávate názov udalosti, deň a čas začiatku aj koniec udalosti, môžete označiť stav udalosti (naplánované, hotovo, zrušené odložené) a priradíte montéra, ktorý na montáž vyjde.
  • Je možné si zadať slovný popisok a priložiť rôzne dokumenty.
  • Pod udalosť sa automaticky priraďuje z hlavičky Názov obchodu, Meno Zákazníka, Typ udalosti a Miesto udalosti.
  • Ak sa jedná o celodennú udalosť, môžete ju príznakom Celodenný tiež označiť.
  • Na záver môžete montáž príznakom Zaplánovať do kalendára zaplánovať do kalendára a samotnú montáž Uložíte.

Pokiaľ radšej plánujete udalosti z kalendára, stačí vybrať voľbu Zaplánovať do kalendára v Obchode. Budete presmerovaný na Kalendár dodávok, montáží a realizacií.