menu

ariscat

ariscat

 

Dopyty

V module Dopyty sú zobrazené všetky existujúce dopyty, ktoré ste zatiaľ vytvorili. V zozname dopytov môžete jednoducho vyhľadávať pomocou akcie Hľadať vpravo hore.
Nad existujúcim dopytom môžete robiť ďalšie rôzne akcie, ktoré sa odvíjajú od ich stavu spracovania - viď nižšie.
Čo je však najdôležitejšie, tak v tomto module Vaše dopyty si zakladáte, dopytujete u výrobcu a následne i objednávate. Pre založenie dopytu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Tlačidlom + Nový v pravom hornom rohu si založte nový dopyt. Dopyt automaticky dostane pridelené číslo.
  Toto číslo je definované ako: P/22/XXXX. Označenie "P" ako Dopyt, ďalej rok 2022 ("22") a potom nasleduje päťmiestne číslo, ktoré udáva poradie dopytu.
 2. POZOR!
  Pokiaľ kliknete mimo okienka s dostupnými výrobkami, toto okienko sa zavrie. Do výberu sa vrátite pomocou tlačidla + Pridať výrobok.
 3. Otvorilo sa okienko so zoznamom výrobkov, ktoré môžete zadať na dopyt.
 4. Pomocou tlačidla Vybrať vyberte ten správny výrobok, ktorý chce Váš zákazník, a ktoré sa chystáte dopytovať u výrobcu.
 5. Ďalej vyplňte všetky potrebné parametre pozície aj položky a kliknite na tlačidlo Uložiť

Postup opakujte, pokiaľ nebude Váš dopyt kompletný. Jednotlivé výrobky zadané v dopyte sa budú radiť do záložiek pod seba.

Za každým riadkom dopytu v zozname položiek sú dve tlačidlá.

TIP!
Vyskúšajte tlačidlo Uložiť a duplikovať, týmto tlačidlom sa Vám skopírujú parametre práve zadanej položky do položky novej, ktorú potom môžete upraviť podľa potreby. Jednoducho tak vytvoríte dopyt na rôzne varianty jedného výrobku.

Oranžové tlačidlo predstavuje funkciu Upraviť položku.
Modré tlačidlo označuje funkciu Akcia, ktoré môžete nad položkou previesť.

Ak stojíte v editácii položky, tak tlačidlo Akcia ponúka okrem iného aj možnosť Import. Túto akciu využijete pre uľahčenie a urýchlenie pri zadávaní dopytu. Importný súbor vo formáte csv získate od Vášho výrobcu.
Aby bolo možné akciu Import použiť, musíte mať zadanú v dopyte minimálne 1 položku. Zvyšné hodnoty, ktoré neboli importované, budú automaticky nastavené podľa hodnôt prvých zapísaných položiek.

Pokiaľ ste všetko vyplnili, je nutné pomocou tlačidla Prepočítať v pravom hornom rohu vykonať prepočet dopytu.
Prepočet je možné spustiť v zozname položiek, prípadne i na celkovú rekapituláciu dopytu.
Po stlačení tlačidla Prepočítať nemusíte čakať, pokiaľ prepočet prebehne, ale hneď môžete pokračovať v práci. Akonáhle je prepočet dokončený, dostanete upozornenie v pravom hornom rohu o úspešnom prepočte.


Prepočet znamená, že sa dopyt prepočítava podľa aktuálneho cenníka. Po dokončení prepočítania sa objaví oznámenie v hornej lište a doplní sa prepočítaná cena.

V neposlednom rade je nutné sa vrátiť tlačidlom Na rekapituláciu do hlavičky dopytu a doplniť zostávajúce údaje, ako je požadovaný termín, značka zákazníka, komentár k dopytu a prípadne je možné vložiť aj prílohu.

Zakázané typy súborov prílohy sú *.exe, *.cmd, *.bat, *.js, *.vbs, *.com, *.ps1.
• Veľkosť jedného súboru môže byť maximálne 20MB.

Príloha, ktorú ste vložili a je určená výrobcovi bude označená šípkou doprava. Avšak výrobca má tiež možnosť s vami zdieľať prílohu, pokiaľ sa tak stane, tak sa v políčku príloh zobrazí ďalší súbor označený šípkou doľava.Po prepočítaní sa v pravom hornom rohu objavia ďalšie dostupné akcie, ako vytlačiť Rekapituláciu nákladov, vytvoriť Ponuku pre zákazníka, Dopytovať tovar u výrobcu či ho hneď Objednať.
Dopyt môžete ďalej upravovať alebo zmazať.

    • Tlačidlo Rekapitulácia nákladov umožňuje zobrazenie prehľadu nákladov Dopytu, ktoré ide následne vytlačiť.
    • Tlačidlo Ponuka pre zákazníka umožňuje Dopyt priradiť konkrétnemu zákazníkovi, ktorého si zvolíte. Vo chvíli ,keď stlačíte toto tlačidlo, tak sa vytvorí náväzný obchod, v ktorom zakladáte obchodný prípad k vybranému dopytu.
POZOR!
Po odoslaní dopytu alebo objednávky už nemáte možnosť ich upravovať. Môžete iba kliknúť na tlačidlo Detail, nakoľko je Dopyt uzamknutý iba pre čítanie. Viacmenej stále môžete vidieť Rekapituláciu nákladov, Ponúknuť zákazníkovi, alebo dopyt Kopírovať.
    • Tlačidlo Dopytovať zašle dopyt k výrobcovi.
    • Tlačidlo Objednať umožní dopyt, tak ako je, Ihneď odoslať ako objednávku k výrobcovi alebo vykonať ešte zmeny pred odoslaním.V druhom prípade sa dopyt skopíruje do modulu objednávok a je možné si ho podľa potreby upraviť. V tomto prípade však nedochádza k objednaniu. Pokiaľ chcete túto novo vytvorenú objednávku objednať, musíte ju znova Objednať. 

       

Dopyt môže nadobúdať rôzne stavy, podľa toho, v akej fáze rozpracovania sa práve nachádza. Tieto stavy rozhodujú o tom, čo všetko je možné s dopytom ďalej vykonávať.

Stavy dopytu:
1. Rozpísaný - založili ste si dopyt, ale zatiaľ ste ho neprepočítali.
2. Vypočítaný - vytvorený dopyt ste skalkulovali pomocou tlačidla Prepočítať.
3. Neprepočítaný - v prepočítanom dopyte ste vykonali úpravu, uložili ho, ale ešte ste nevykonali prepočet, aby sa kalkulácia aktualizovala.
4. Odoslaný (ku kalkulácii) - vytvorený dopyt ste odoslali k výrobcovi tlačidlom Dopytovať. Teraz čakáte na odpoveď výrobcu.
5. Kalkulácia - v dopyte prebieha prepočet. O dokončení prepočtu budete informovaní upozornením v pravom hornom rohu.
6. Kalkulovaná - dopyt s cenovou kalkuláciou vrátenou od výrobcu. Pokiaľ je dopyt skalkulovaný tak ho je možno iba objednať, alebo skopírovať a upraviť. Nie je možné ho už nijako upravovať.
7. Chyba pri kalkulácii - pokiaľ sa po prepočte objaví pri dopyte tento stav, tak si v prvom rade prekontrolujte správnosť zadania a zadaných parametrov a skúste dopyt znovu Prepočítať.
Pokiaľ sa stále zobrazuje stav - Chyba pri kalkulácii, tak kontaktujte výrobcu.
8. Do objednávky - dopyt, ktorý bol preklopený do objednávky pomocou tlačidla Objednať a voľby Vykonať ešte zmeny pred odoslaním.
9. Objednaná - vybraný dopyt ste pomocou tlačidla Objednať objednali. Tento dopyt sa zároveň preklopil do menu Objednávky.