menu

ariscat

ariscat

 

Obchody

POZOR!
Modul Obchody je dostupný iba v prémiových edíciách.

Modul Obchody slúži k evidenci a správe Vašich obchodov s Vašimi zákazníkmi. Obchody je možné používať dvoma spôsobmi:

 

 

1. Založenie obchodného prípadu v menu Obchody a následné generovanie dopytu alebo objednávky

 • Nový Obchod založíte tlačidlom + Nový.V ľavej časti sa zobrazí tabuľka Hlavičkové údaje, kde zadávate názov obchodu, dátum, pobočku, požadovaný termín a Vašu značku. Ďalej môžete priradiť užívateľský stav a napísať komentár.
 • V pravej časti je okno s názvom Zákazník. V tejto sekcii vyberiete koncového zákazníka. Pokiaľ máte zákazníka už uloženého v sekcii Zákazníci, začnete písať prvé písmeno jeho mena a zobrazia sa zákazníci zodpovedajúci zadanému parametru. Chcete založiť nového Zákazníka, kliknite na tlačidlo Upraviť alebo začnete písať do kolónky Meno a zobrazí sa tlačidlo Vytvoriť nového zákazníka. Nového zákazníka vytvoríte tak, že vypíšete všetky potrebné údaje a kliknete na tlačidlo Uložiť.
 • Môžete vyplniť aj miesto určenia, kde bude obchod prebiehať.
 • Následne pokračujte kliknutím na tlačidlo Dopyt alebo Objednávka, podľa toho, čo zamýšľate urobiť.
 • Keď vytvoríte dopyt/objednávku s väzbou na obchod, tak si ju môžete prezrieť v spodnej časti obchodu. Tu sa budú radiť všetky doklady, ktoré k obchodu nadviažete.

 

2. Založenie dopytu a následné vygenerovanie obchodu

 • Založíte dopyt. Pomocou tlačidla Ponuka pre zákazníka priradíte dopyt k novému obchodu. Rovnakú funkcionalitu nájdete aj v module Objednávok.

Samotný formulár ponuky pre zákazníka potom vyzerá nasledovne:

Cenová ponuka

 • Tu nastavujete menu predaja, jazyk cenovej ponuky sadzbu DPH, upravujete predajnú cenu, môžete pridávať ľubovoľné užívateľské riadky a zadávate zľavu. Zľava sa zadáva buď na skupinu v záhlaví, alebo na jednotlivé riadky v detaile skupiny.
 • Všetky údaje, zadané v ponuke sa ukladajú automaticky.

Sadzbu DPH si môžete prednastaviť v nastavení, ušetríte si čas s vyplňovaním.

 

Do detailu skupiny sa pozriete tlačidlom :

 • V skupine môžete jednotlivé riadky premiestniť pomocou šípok. Pomocou zaškrtávacieho políčka v riadku, určíte, či sa má riadok zobraziť v tlačovom formulári. Celú skupinu v cenovej ponuke môžete pomocou šípok posunúť rovnako ako riadky v skupine.
 • Vo chvíli, keď ste s ponukou pre zákazníka spokojní, tak si môžete zobraziť náhľad pre tlač ponuky tlačidlom Tlač v pravom hornom rohu. Vedľa tlačidla pre tlač nájdete ďalšie dve tlačidlá.

Späť na dopyt či objednávku, podľa toho ako ste sa do ponuky pre zákazníkov dostali.
Späť na obchod, ktoré vás presmeruje do novo vytvoreného obchodu, kde môžete doplniť potrebné informácie.

 

Ak máte zakúpený prémiový modul Kalendár, tak v hlavičke obchodu, v pravom hornom rohu je naviac aj záložka Montáže. Tu môžete plánovať montáže jednotlivých objednávok. Viac o funkcionalite module Kalendár a plánovanie montážou sa dozviete TU.

Pod záložkou Dokumenty môžete pridávať pomocou + Pridať dokumentmi ľubovoľnej dokumenty súvisiace so zákazkou. Je možné využiť funkcie Drag & Drop a pretiahnuť súbory do poľa pre pridanie dokumentu.

  • V tabuľke sa vypisujú jednotlivé dokumenty, ktoré ste vybrali ako dokumenty na nahratie.
  • V poli hľadať môžete vyhľadať potrebné dokumenty.
  • Pomocou kliknutia myšou na pole Presuňte súbory sem alebo kliknutím otvoríte okno pre vyhľadanie a pridanie súboru.
  • Po uložení dôjde k nahratiu súborov.
  • Do prehľadu dokumentov sa načítajú aj tie dokumenty, ktoré ste zaradili pod jednotlivé udalosti (MontážKontaktné jednanieServisReklamácia).