menu

ariscat

ariscat

 

Obchody

POZOR!
Modul Obchody je dostupný iba v prémiových edíciách.

Modul Obchody slúži k evidenci a správe Vašich obchodov s Vašimi zákazníkmi. Obchody je možné používať dvoma spôsobmi:

 

 

1. Založenie obchodného prípadu v menu Obchody a následné generovanie dopytu alebo objednávky

 • Nový Obchod založíte tlačidlom + Nový.V ľavej časti sa zobrazí tabuľka Hlavičkové údaje, kde zadávate dátum, požadovaný termín a Vašu značku. Ďalej môžete priradiť užívateľský stav a napísať komentár.
 • V pravej časti je okno s názvom Zákazník. V tejto sekcii vyberiete koncového zákazníka. Pokiaľ máte zákazníka už uloženého v sekcii Zákazníci, začnete písať prvé písmeno jeho mena a zobrazia sa zákazníci zodpovedajúci zadanému parametru. Chcete založiť nového Zákazníka, kliknite na tlačidlo Upraviť alebo začnete písať do kolónky Meno a zobrazí sa tlačidlo Vytvoriť nového zákazníka. Nového zákazníka vytvoríte tak, že vypíšete všetky potrebné údaje a kliknete na tlačidlo Uložiť.
 • Následne pokračujte kliknutím na tlačidlo Dopyt alebo Objednávka, podľa toho, čo zamýšľate urobiť.

 

2. Založenie dopytu a následné vygenerovanie obchodu

 • Založíte dopyt. Následne pokiaľ chcete dopyt priradiť ku konkrétnemu zákazníkovi, tak použijete tlačidlo Ponuka. Vyskočí okno pre Vytvorenie obchodu, kde vyplníte všetky potrebné údaje a kliknete na tlačidlo v pravej hornej časti Pokračovať. Rovnakú funkcionalitu nájdete aj v module Objednávok.

Samotný formulár ponuky pre zákazníka potom vyzerá nasledovne:

 • Tu nastavujete menu, sadzbu DPH, upravujete predajnú cenu, môžete pridávať ľubovoľné užívateľské riadky a zadávate zľavu. Zľava sa zadáva buď na skupinu v záhlaví, alebo na jednotlivé riadky v detaile skupiny.

Do detailu skupiny sa pozriete tlačidlom :

 

 • Vo chvíli, keď ste s ponukou pre zákazníka spokojní, tak si môžete zobraziť náhľad pre tlač ponuky tlačidlom Tlač v pravom hornom rohu.

 

Ak máte zakúpený prémiový modul Kalendár, tak v hlavičke obchodu, v pravom hornom rohu je naviac aj záložka Montáže. Tu môžete plánovať montáže jednotlivých objednávok. Viac o funkcionalite module Kalendár a plánovanie montážou sa dozviete TU.

Pod záložkou Dokumenty môžete pridávať pomocou + Pridať dokumentmi ľubovoľnej dokumenty súvisiace so zákazkou.

  • V poli Zoznam súborov sa vypisujú jednotlivé dokumenty, ktoré ste vybrali ako dokumenty na nahratie.
  • Pre jednotlivé záznamy ide v pole Popis zapísať poznámku k dokumentu.
  • Pomocou kliknutia myšou na pole Presuniete súbory sem alebo vyberte kliknutím sa otvorí okno pre vyhľadanie a pridanie súboru. Prípadne sa dá využiť funkcia Drag & Drop a pretiahnuť súbory do vyššie spomínaného poľa.
  • Po uložení dôjde k nahratiu súborov.
  • Do prehľadu dokumentov sa načítajú aj tie dokumenty, ktoré ste zaradili pod jednotlivé udalosti (MontážKontaktné jednanieServisReklamácia).