menu

ariscat

ariscat

 

Nastavenie účtu

POZOR!
Následujúci popis sa týka modulu v prémiových edíciách. Pre popis základnej verzie modulu kliknite TU.

V nastaveniach účtu v prémiových edíciách na rozdiel od základných edícií pribudlo:

 • Základné informácie o firme - Tu pribudla možnosť nastaviť si predvolenú menu, ktorá sa použije pre ocenenie ponuky/zákazky pre koncového zákazníka. Po novom môžete k svojej spoločnosti pridať odkaz na webové stránky a bankové spojenie na Vašu spoločnosť. Ďalej si môžete nahrať vlastné logo spoločnosti.

 • Dodatočné informácie o firme - V tejto záložke môžete dodať ďalšie informácie o firme a pätičkách ponúk.
 • Výrobky - Tu môžete nastaviť príplatky pre rôzne výrobky. Jednotlivé výrobky možno označiť príznakom obľúbené a zoradiť ich poradie podľa vlastných preferencií. Následne pri tvorbe dopytu a objednávky môžete na skupine výrobkov zvoliť Obľúbené, kde sa vyfiltrujú Vami vybrané výrobky.

 • Užívateľský stav - V tejto záložke môžete vytvárať užívateľské stavy, ktoré môžete ďalej priraďovať v module Obchody. Vami vytvorenému užívateľskému stavu môžete pridať Poznámku a špecifikovať tak, čo presne daný stav znamená.
 • Pobočky - Užívateľ si môže založiť toľko pobočiek, koľko následne bude využívať v module Kalendár, popr. Obchody. Stačí tlačidlom + Pridať pobočku založiť novú pobočku a zadať jej Názov. Pomocou editačného tlačidla možno názov upraviť, prípadne za použitia tlačidla koša danú pobočku zmazať.
 • Výstrahy IoT modulov - V IoT moduloch je možné nastaviť výstrahy, ktoré vás budú upozorňovať na vami definovanú udalosť. Napr. nastavíte výstrahu, ktorá vás má upozorniť zakaždým, keď teplota dosiahne určitú teplotu. Môžete si zvoliť typ oznámenia, ktorý vám obratom príde - email/sms/notifikácia. Dostanete informáciu o tom, že bola detekovaná porucha, došlo k navýšeniu teploty, bol dosiahnutý limit nastavených cyklov.

 

 • Funkcie – Ponúkame radu ďalších obecných funkcií, ktoré si užívateľ môže sám nastaviť:
  • Kontaktné jednanie - Dôjde k povoleniu používania špeciálnych modulov pridružených k Obchodu. Jedná sa o moduly Kontaktné rokovanie, Servis, Reklamácie a Dokumenty. 
  • Maximálna zľava na ponuke pre zákazníka -  Pokiaľ používate zľavy pre zákazníkov, táto funkcia zabezpečí, že nebude možné dať vyššiu zľavu, ako je stanovený limit.
  • Zobrazovať modul „Montáže“ - Odomkne rozšírené funkcie evidencie montážou, ktoré možno priraďovať ku konkrétnej zákazke.
  • Dlaždicové menu pre výber výrobku - Voľba prepína vzhľad menu výberu výrobku. Buď vyberáte z tabuľkového zoznamu výrobkov (toto pole nie je zaškrtnuté) alebo z dlaždicového menu volíte skupiny výrobku (pole je zaškrtnuté).
  • Prikladanie príloh k dopyte/objednávke - Pokiaľ chcete pri Dopyte alebo Objednávke evidovať dokumenty, ktoré prichádzajú od výrobcu a ktoré k výrobcovi zasielate, môžete zvoliť túto možnosť a v editore Objednávky / Dopytu sa objaví funkcia na priloženie dokumentov.
  • Dodacie adresy - Tu môžete nastaviť, či chcete na formulár objednávky / dopytu zadávať dodaciu adresu.
  • Druhá vaša značka - Niektorí používatelia používajú viac identifikačných značiek. V tomto prípade možno priradiť identifikátor "Vaša značka 2". 
  • Zobrazovať úvodnú štatistiku - Na úvodnej stránke je možné zobraziť štatistický prehľad. Týmto príznakom volíte, či po prihlásení uvidíte danej štatistiky alebo nie.
  • Zobrazovať modul „Systémové správy“ - V záhlaví stránky sú notifikačné správy a systémovej správy. Touto voľbou nebude možné dostávať systémové správy od výrobcu.
  • Vyžadovať  vyplnenie poľa Vaša značka - Ak vyžadujete povinnosť zadanie pola "Vaša značka" pri dokladoch typu Objednávka či Dopyt, stačí zaškrtnúť toto políčko a systém bude automaticky strážiť jeho vyplnenie.
  • WWW stránky v nastaveniach firmy - Medzi základné údaje o vašej spoločnosti možno zaradiť aj kolónku pre webové stránky vašej spoločnosti.
  • Automaticky zobraziť okno s výberom výrobku - Môžete si vybrať, či sa načíta najprv formulár s hlavičkovými údajmi a až po kliknutí na tlačidlo + Pridať výrobok sa zobrazí okno s výberom výrobku alebo či toto okno bude automaticky vyskakovať pri zakladaní dopytu a ponuky.