menu

ariscat

ariscat

 

Reklamace

Využijte plného potenciálu Obchodů a použijte funkci Reklamací přijatých.

  • Novou reklamaci zadáte tlačítkem + Přidat reklamaci.
  • V editoru jste vyzváni k zadání Názvu reklamace, stanovení Data a času od kdy do kdy bude pracovník reklamaci u zákazníka přebírat, volíte, zda je reklamace ve stavu Naplánováno, Hotovo, Odloženo nebo Zrušeno a přiřazujete k události pracovníka odpovědného za převzetí reklamace.
  • Tu lze pomocí příznaku Zaplánovat do kalendáře zařadit mezi naplánované akce v kalendáři.
  • Pokud převzetí reklamace bude na celý den, pomocí příznaku Celodenní můžete montérovi určit, že aktivita zabere celý pracovní den.
  • K reklamaci můžete zapsat v poli Popis události poznatky vztahující se k reklamaci. 
  • Pomocí volby + Přidat dokumenty máte možnost vkládat reklamační protokoly, fotografie reklamovaného výrobku a další.