menu

ariscat

ariscat

 

Reklamace

Využijte plného potenciálu Obchodů a použijte funkci Reklamací přijatých.

  • Novou reklamaci zadáte tlačítkem + Přidat reklamaci. Reklamaci můžete provést na objednávce, dodávce a fakturaci.
  • V editoru jste vyzváni k zadání kategorie, Označení reklamace a odběratele.
  • V sekci Informace o reklamaci vidíte aktuální údaje k reklamaci.
  • K reklamaci můžete zapsat v poli Popis události poznatky vztahující se k reklamaci. 
  • Pomocí volby + Přidat dokumenty máte možnost vkládat reklamační protokoly, fotografie reklamovaného výrobku a další.
  • Po odeslání reklamace k výrobci se zobrazí sekce Komentáře, zde můžete komunikovat s výrobcem ohledně reklamace.
  • Také se zobrazí pole Popis odstranění závady, zde výrobce zapíše potřebné informace ohledně reklamace.