menu

ariscat

ariscat

 

Poptávky

V modulu Poptávky jsou zobrazeny všechny existující poptávky, které jste dosud vytvořili. V seznamu poptávek můžete jednoduše vyhledávat pomocí akce Hledat vpravo nahoře. Nad existující poptávkou můžete dělat různé akce, které se odvíjí od jejího stavu zpracování - viz níže. Co je však nejdůležitější, tak v tomto modulu vaše poptávky i zakládate, poptáváte u výrobce a následně i objednáváte. Pro založení poptávky postupujte podle následujících kroků:

 1. Tlačítkem + Nový v pravém horním rohu si založte novou poptávku. Poptávka automaticky dostane přidělené číslo. Toto číslo je definováno jako: P/22/xxxxx. Označení „P“ jako Poptávka, dále rok 2022 („22“) a poté následuje pětimístné číslo, které udává pořadí poptávky.

 2. POZOR!
  Pokud kliknete mimo okno s dostupnými výrobky, toto okno se zavře.
  Do výběru se vrátíte pomocí tlačítka + Přidat výrobek.
 3. Otevřelo se okno se seznamem výrobků, které můžete zadat na poptávku.

 4. Pomocí tlačítka Vybrat vyberte to správné zboží, které chce váš zákazník a které se chystáte poptat u výrobce.

 5. Dále vyplňte všechny potřebné parametry pozice i položky a klikněte na tlačítko Uložit. Pro usnadnění zadávání parametrů si přečtěte kapitolu Tipy k zadávání výrobků.

Postup opakujte, dokud nebude vaše poptávka kompletní. Jednotlivé výrobky zadané v poptávce se budou řadit do záložek pod sebe.


Za každým řádkem poptávky v seznamu položek jsou dvě tlačítka.

TIP!
Vyzkoušejte tlačítko Uložit a duplikovat, tímto tlačítkem se vám zkopírují parametry právě zadané položky do položky nové, kterou pak můžete upravit dle potřeby. Snadno tak vytvoříte poptávku na různé varianty jednoho výrobku.

Oranžové tlačítko představuje funkci Upravit položku.
Modré tlačítko značí funkci Akce, které můžete nad položkou provést.

Stojíte-li v editaci položky, tak tlačítko Akce nabízí mimo jiné i možnost Import. Tuto akci využijte pro usnadnění a urychlení při zadávání poptávek. Importní soubor ve formátu *.CSV získáte od vašeho výrobce. Aby bylo možné akci Import použít, musíte mít zadanou na poptávce minimálně 1 položku. Zbylé hodnoty, které nebyly importovány budou auotomaticky nastaveny dle hodnot první zapsané položky.

Pokud jste vše vyplnili, je nutné pomocí tlačítka Přepočítat v pravém horním rohu provést přepočet poptávky. Přepočet je možné spustit v seznamu položek, případně i na celkové rekapitulaci poptávky. Po stisknutí tlačítka Přepočítat nemusíte čekat, než přepočet doběhne, ale rovnou můžete pokračovat v práci. Jakmile je přepočet dokončen, dostanete upozornění v pravém horním rohu o úspěšném dokončení přepočtu.

Přepočet znamená, že se poptávka přepočítá dle aktuálního ceníku. Po dokončení přepočítaní se objeví oznámení v horní liště a doplní se přepočtená cena.

V neposlední řadě je nutné se vrátit tlačítkem Na rekapitulaci do hlavičky poptávky a doplnit zbývající údaje, jako je požadovaný termín, značka zákazníka, komentář k poptávce a případně je možné vložit i přílohu.

 • Zakázané typy souborů přílohy jsou *.exe, *.cmd, *.bat, *.js, *.vbs, *.com, *.ps1.
 • Velikost jednoho souboru může být maximálně 20MB.

Příloha, kterou jste vložili a je určena výrobci bude označená šipkou doprava. Nicméně výrobce má také možnost s vámi sdílet přílohu, pokud se tak stane, tak se v políčku příloh zobrazí další soubor označený šipkou doleva.

Údaje, které jste doplnili do hlavičky není potřeba potvrdit anebo ukládat tlačítkem. Tyto údaje se ukládají samy a průběžně - informuje vás o tom ikonka "Uloženo/Ukládám" vlevo nahoře.

Po přepočítání se v horním pravém rohu objeví další dostupné akce, jako vytisknout Rekapitulaci nákladů, vytvořit Nabídku pro zákazníka, Poptat zboží u výrobce či ho rovnou Objednat. Poptávku můžete dále upravovat nebo smazat.

  • Tlačítko Rekapitulace nákladů umožňuje zobrazení přehledu nákladů Poptávky, které jde následně vytisknout.
  • Tlačítko Nabídka pro zákazníka umožňuje Poptávku přiřadit konkrétnímu zákazníkovi, kterého si zvolíte. Ve chvíli kdy zmáčknete toto tlačítko, tak se vytvoří návazný obchod, ve kterém zakládáte obchodní případ k vybrané poptávce.
POZOR!
Po odeslání poptávky nebo objednávky již nemáte možnost k upravování.
Můžete pouze kliknout na tlačítko Detail, jelikož je Poptávka uzamčena jen pro čtení. Nicméně stále můžete vidět Rekapitulaci nákladů, Nabídnout zákazníkovi, nebo poptávku Kopírovat.
 • Tlačítko Poptat zašle poptávku k výrobci.
 • Tlačítko Objednat umožní poptávku tak jak je Ihned odeslat jako objednávku k výrobci anebo Provést ještě změny před odesláním. V druhém případě se poptávka zkopíruje do modulu Objednávek a je možné si ji dle potřeby upravit. V tomto případě avšak nedochází k objednání. Pokud chcete tuto nově vytvořenou objednávku objednat, musíte ji znovu Objednat.

Poptávka může nábývat různých stavů, podle toho, v jaké je zrovna fázi rozpracování. Tyto stavy rozhodují o tom, co všechno je možné s poptávkou dále provádět.

Stavy poptávek:

1. Rozepsaná – založili jste si paptávku, ale zatím jste ji nepřepočítali.

2. Vypočítaná – vytvořenou poptávku jste zkalkulovali pomocí tlačítka Přepočítat.

3. Nepřepočítaná – v přepočtené poptávce jste provedli úpravu, uložili ji ale ještě jste neprovedli přepočet, aby se kalkulace aktualizovala.

4. Odeslaná (ke kalkulaci) – vytvořenou poptávku jste odeslali k výrobci tlačítkem Poptat. Nyní čekáte na odpověď výrobce.

5. Kalkulace - na poptávce probíhá přepočet. O dokončení přepočtu budete informování upozorněním v pravém horním rohu.

6. Kalkulovaná – poptávka s cenovou kalkulací vrácenou od výrobce. Pokud je poptávka zkalkulovaná tak ji je možno pouze objednat anebo zkopírovat a upravit. Není možné ji už nikterak upravovat.

7. Chyba při kalkulaci - pokud se po přepočtu objeví u poptávky tento stav, tak si v první řadě překontrolujte správnost zadání a zadaných parametrů a zkuste poptávku znovu Přepočítat. Pokud se stále zobrazuje stav - Chyba při kalkulaci, tak kontaktujte výrobce.

8. Do objednávky - poptávka, která byla překlopena do objednávky pomocí tlačítka Objednat a volby Provést ještě změny před odesláním.

9. Objednaná – vybranou poptávku jste pomocí tlačítka Objednat. Tato poptávka se zároveň překlopila do menu Objednávky.