menu

ariscat

ariscat

 

Základní ovládání přehledových sestav

 

Vyvolá formulář pro vložení nového záznamu v tabulce.

Umožňuje upravit označený záznam.

Vyvolá nabídku akcí u vybraného záznamu.

Zobrazí detaily uzamčeného záznamu.

Výrobek je již archivní a nelze jej upravovat.
Jediná možná akce je tisk pdf dokumentů.

Zavře editaci nabídky či poptávky.

Smaže aktuálně označený řádek tabulky.

Umožní nastavovat zobrazované informace v daných záznamech.
Tlačítky doleva a doprava vyberete, jaké sloupce chcete zobrazovat.
Tlačítky nahoru a dolů určujete jejich pořadí.